zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obeckuklov.sk spravuje Obec Kuklov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Stavebný úrad Šaštín, p. Baďurová, tel. 6592276.

Správca obsahu: 

Obec Kuklov

Adresa:
Obec Kuklov
Kuklov 203
908 78 Kuklov

IČO: 00 309 656
banka: Prima banka a.s. Senica
IBAN: SK65 5600 0000 0032 1489 3004

Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Senica
Región:Záhorský
Počet obyvateľov: 791
Rozloha: 1870 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1394

Starosta obce : Mgr. Dušan Hric, tel.č.: 034/654 28 01, 0902 258 844

Sekretariát: 
Tel.: 034/6582125

Email: obeckuklov@stonline.sk

obeckuklov1@gmail.com

Kompetencie:
Obec Kuklov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 – 16.00
Utorok 8.00 – 16.00
Streda 8.00 – 16.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 – 15.30

aktualizované 1.3.2016

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
 +421 55 644 25 35
e-mail:
 info@webex.sk