zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obeckuklov.sk spravuje Obec Kuklov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Kuklov

Adresa:
Obec Kuklov
Kuklov 203
908 78 Kuklov

IČO: 00 309 656
banka: Prima banka a.s. Senica
IBAN: SK65 5600 0000 0032 1489 3004

Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Senica
Región:Záhorský
Počet obyvateľov: 791
Rozloha: 1870 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1394

Zástupkyňa starostu obce : Iveta Holková, tel.č. 034/6582125

Sekretariát, Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, Cintorín, Evidencia obyvateľov

Zuzana Šimeková

Tel.: 034/6582125

Email: podatelna@obeckuklov.sk

 

Vedúca školskej jedálne, mzdy a personalistika

Martina Olejníková

Tel.: 034/6542800

 

Daň z nehnuteľností, Účtovníctvo

Ľudmila Mršťáková

Tel.: 034/6542801

 

Kompetencie:
Obec Kuklov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Úradné hodiny:

 

Pondelok:  08:00 - 11:30  12:30 - 16:00

Utorok:       08:00 - 11:30  12:30 - 16:00

Streda:       08:00 - 11:30  12:30 - 18:00

Štvrtok:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok:       08:00 - 11:30

 

 

Spoločný stavebný úrad v meste Šaštín-Stráže

Ing. Gabriela Baďurová, tel.č. 034 / 6987 424

Email: badurova@mestosastinstraze.sk

 

Spoločný matričný úrad v meste Šaštín-Stráže

Martina Trvalcová, tel.č. 034 / 6987 413

Email: trvalcova@mestosastinstraze.sk

 

Spoločný školský úrad v Senici

Mesto Senica

Spoločný školský úrad

Štefánikova 1408/56

905 01 Senica

 

tel.č. 034 / 6987 665

Email: peter.kovacic@senica.sk

 

Vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti

Mesto Senica

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu

Štefánikova 1408/56

905 01 Senica

 

posudková činnosť

Mgr. Denisa Pániková, tel.č. 034 / 6510 102

Email: deninsa.panikova@senica.sk

 

opatrovateľská služba

Mgr. Jana Madunická, tel.č. 034 / 6987 664

Email: jana.madunicka@senica.sk

 

 

aktualizované 30.1.2019

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
 +421 55 644 25 35
e-mail:
 info@webex.sk

Novinky:

Zápis detí do 1 ročníka 15.04.2020 Kuklov
Zápis detí do 1.ročníka 15.04.2020 Kuklov.pdf Z&...
[čítaj viac]
Opatrenie - Pohrebné obrady - COVID 19
Opatrenie - Pohrebné obrady - COVID 19.jpg ...
[čítaj viac]
Obecný úrad – fungovanie v obmedzenom režime – do odvolania
 Obecný úrad – fungovanie v obmedzenom režime ...
[čítaj viac]
Zverejnenie informácie
 V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2...
[čítaj viac]
Rozhodnutie o umiestnení stavby"SA-A1_ Kuklov - Šaštín- Dojč 9
Rozhodnutie o umiestnení stavby "SA_A1_Kuklov_Šašt&...
[čítaj viac]
1