zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad v meste Šaštín-Stráže

Ing. Gabriela Baďurová, tel. č. 034 / 6987 424

Email: badurova@mestosastinstraze.sk

Novinky: