zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voličov

Zverejnenie počtu obyvateľov

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Oznámenie o preberaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov s

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a