zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

VZN

VZN 2020

VZN 2019


(0 b)

VZN 2018


(0 b)

VZN 2017

VZN 2016

VZN 2015

VZN - 2013

VZN - 2012

VZN - 2011

Archív VZN

Archív VZN

pdf VZN o nakladaní s odpadom
pdf VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby
pdf VZN odpad
pdf VZN ochrana ovzdušia
pdf VZN určenie výšky dotácie na dieťa
pdf VZN Daň z nehnuteľnosti
pdf VZN o určení času predaja v obchode
pdf VZN o výške a spôsobe úhrady opatrovateľská služba
pdf VZN výška príspevku MŠ,ŠJ,ŠK
pdf VZN školské obvody
pdf VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
pdf VZN o určení pravidiel času predaja v obchode
pdf Doplnok k VZN o dani z nehnuteľnosti
pdf VZN-zásady prideľovania bytov nižšieho štandardu

Novinky:

Verejná vyhláška - OÚ Senica katastrálny odbor Mucha Pavol
Verejná vyhláška  - OÚ Senica katastrá...
[čítaj viac]
OR HaZZ v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
OR HaZZ v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpe...
[čítaj viac]
Rozhodnutie zamestnávateľa o zrušení pracovného miesta
Rozhodnutie zamestnávateľa o zrušení pracovného ...
[čítaj viac]
Rozhodnutie o obnovení prevádzky ZŠ a MŠ v Kuklove
Rozhodnutie o obnovení prevádzky Základnej školy ...
[čítaj viac]
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška.pdf Rozhodnutie.pdf ...
[čítaj viac]