zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

VOĽBY 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. novembra 2019 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať

v sobotu 29. februára 2020.

___________________________________________________________________________________________________

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. októbra  2019 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať

v sobotu 4. apríla 2020.

V obci Kuklov sa bude voliť starosta obce.

__________________________________________________________________________________

Zoznam aktualít

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2020
Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2020
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 10.12.2019
R o z h o d n u t i e o umiestnení stavby „„Borský Svätý Jur – výstavba novej elektrickej stanice“ na pozemkoch parc. č. 5596 – register E v katastrálnom území Kuklov (lokalita Úzke)
Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 -2020
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Domáca zabíjačka
1 2 3 [>]

Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2020

 

                Zvoz separovaného odpadu v obci Kuklov

                  pre rok 2020

 

Dátum

Deň

Pet

papier

02.01.2020

Štvrtok

 

X

15.01.2020

Streda

X

 

12.02.2020

Streda

 

X

26.02.2020

Streda

X

 

11.03.2020

Streda

 

X

25.03.2020

Streda

X

 

08.04.2020

Streda

 

X

22.04.2020

Štvrtok

X

 

06.05.2020

Streda

 

X

20.05.2020

Streda

X

 

03.06.2020

Streda

 

X

17.06.2020

Streda

X

 

01.07.2020

Streda

 

X

15.07.2020

Streda

X

 

12.08.2020

Streda

 

X

26.08.2020

Streda

X

 

09.09.2020

Streda

 

X

23.09.2020

Streda

X

 

07.10.2020 

Streda

 

X

21.10.2020

Streda

X

 

04.11.2020

Streda

 

X

19.11.2020

Streda

X

 

02.12.2020

Streda

 

X

16.12.2020

Streda

x

 

Sklo sa bude vyvážať raz mesačne


   

Oznámenie o vyhlásení dvoch Výziev na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

MAS Záhorie, o.z. oznamuje potenciálnym žiadateľom, že vyhlásila:

A) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

B) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov


Novinky: