zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

VOĽBY 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. novembra 2019 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať

v sobotu 29. februára 2020.

___________________________________________________________________________________________________

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. októbra  2019 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať

v sobotu 4. apríla 2020.

V obci Kuklov sa bude voliť starosta obce.

__________________________________________________________________________________

Zoznam aktualít

Naša vianočná dedina
Pozvánka na nultý ročník Našej vianočnej dediny
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 10.12.2019
R o z h o d n u t i e o umiestnení stavby „„Borský Svätý Jur – výstavba novej elektrickej stanice“ na pozemkoch parc. č. 5596 – register E v katastrálnom území Kuklov (lokalita Úzke)
Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2019
Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2019
Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 -2020
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Domáca zabíjačka
1 2 3 [>]

Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2019

 

                Zvoz separovaného odpadu v obci Kuklov

                  pre rok 2019

 

Dátum

Deň

Pet

papier

03.01.2019

Štvrtok

 

X

16.01.2019

Streda

X

 

13.02.2019

Streda

 

X

27.02.2019

Streda

X

 

13.03.2019

Streda

 

X

27.03.2019

Streda

X

 

10.04.2019

Streda

 

X

25.04.2019

Štvrtok

X

 

09.05.2019

Štvrtok

 

X

22.05.2019

Streda

X

 

05.06.2019

Streda

 

X

19.06.2019

Streda

X

 

03.07.2019

Streda

 

X

17.07.2019

Streda

X

 

14.08.2019

Streda

 

X

28.08.2019

Streda

X

 

11.09.2019

Streda

 

X

25.09.2019

Streda

X

 

09.10.2019 

Streda

 

X

23.10.2019

Streda

X

 

06.11.2019

Streda

 

X

20.11.2019

Streda

X

 

04.12.2019

Streda

 

X

18.12.2019

Streda

x

 

Sklo sa bude vyvážať raz mesačne

 

DÁTUM Deň Papier Plasty
04.07.2018 Streda
X
18.07.2018 Streda X

01.08.2018 Streda
X
15.08.2018 Streda X

29.08.2018 Streda
X
12.09.2018 Streda X

26.09.2018 Streda
X
10.10.2018 Streda X

24.10.2018 Streda
X
07.11.2018 Streda X

21,11,2018 Streda
X
05,12,2018 Streda X

19,12,2018 Streda
X


Sklo sa bude vyvážať raz mesačne

Novinky: