Názov obcehttp://www.obeckuklov.skThu, 02 Jul 2020 08:48:24 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Vítame Vás na našej novej webstránke]]>http://www.obeckuklov.sk/---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstrankeFri, 17 Feb 2012 21:13:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---3-vitame-vas-na-nasej-novej-webstranke<![CDATA[Oznámenie o matričných úradoch]]>http://www.obeckuklov.sk/---33-oznamenie-o-matricnych-uradochWed, 10 Feb 2016 12:21:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---33-oznamenie-o-matricnych-uradoch<![CDATA[Od 1. januára 2018 sa zvyšujú správne a matričné poplatky (zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch). ]]>http://www.obeckuklov.sk/---60-od-1-januara-2018-sa-zvysuju-spravne-a-matricne-poplatky-zakon-nr-sr-c1451995-zz-o-spravnych-poplatkoch-Thu, 28 Dec 2017 19:33:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---60-od-1-januara-2018-sa-zvysuju-spravne-a-matricne-poplatky-zakon-nr-sr-c1451995-zz-o-spravnych-poplatkoch-<![CDATA[PHSR Obce Kukov na roky 2014-2020]]>http://www.obeckuklov.sk/---63-phsr-obce-kukov-na-roky-2014-2020Fri, 05 Jan 2018 15:31:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---63-phsr-obce-kukov-na-roky-2014-2020<![CDATA[Verejná vyhláška č. 5/2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---67-verejna-vyhlaska-c-52018Wed, 28 Mar 2018 10:56:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---67-verejna-vyhlaska-c-52018<![CDATA[Verejná vyhláška č. 11/2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---71-verejna-vyhlaska-c-112018Fri, 01 Jun 2018 11:39:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---71-verejna-vyhlaska-c-112018<![CDATA[INFO - ZBER PLASTOV = ŽLTÉ VRECE]]>http://www.obeckuklov.sk/---37-info---zber-plastov--zlte-vreceWed, 31 Aug 2016 15:08:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---37-info---zber-plastov--zlte-vrece<![CDATA[INFO - ZBER PAPIERA = MODRÉ VRECE]]>http://www.obeckuklov.sk/---38-info---zber-papiera---modre--vreceWed, 31 Aug 2016 16:05:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---38-info---zber-papiera---modre--vrece<![CDATA[Verejná vyhláška č. 13/2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---74-verejna-vyhlaska-c-132018Wed, 18 Jul 2018 10:14:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---74-verejna-vyhlaska-c-132018<![CDATA[Verejná vyhláška - predĺženie lehoty]]>http://www.obeckuklov.sk/---75-verejna-vyhlaska---predlzenie-lehotyFri, 03 Aug 2018 11:04:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---75-verejna-vyhlaska---predlzenie-lehoty<![CDATA[Rozhodnutie (Verejná vyhláška)]]>http://www.obeckuklov.sk/---79-rozhodnutie-verejna-vyhlaskaFri, 05 Oct 2018 08:42:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---79-rozhodnutie-verejna-vyhlaska<![CDATA[Verejná vyhláška "Územný plán obce Kúty - zmena 03/2017"]]>http://www.obeckuklov.sk/---81-verejna-vyhlaska--zemny-plan-obce-kuty---zmena-032017Wed, 10 Oct 2018 15:29:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---81-verejna-vyhlaska--zemny-plan-obce-kuty---zmena-032017<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky - služby externého projektového manažmetnu]]>http://www.obeckuklov.sk/---82-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky---sluzby-externeho-projektoveho-manazmetnuWed, 17 Oct 2018 10:52:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---82-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky---sluzby-externeho-projektoveho-manazmetnu<![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou - Komunitné centrum - Kuklov]]>http://www.obeckuklov.sk/---85-vyzva-na-predkladanie-ponuk---zakazka-s-nizkou-hodnotou---komunitne-centrum---kuklovWed, 14 Nov 2018 08:59:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---85-vyzva-na-predkladanie-ponuk---zakazka-s-nizkou-hodnotou---komunitne-centrum---kuklov<![CDATA[Verejná vyhláška č. 18/2018]]>http://www.obeckuklov.sk/---87-verejna-vyhlaska-c-182018Mon, 19 Nov 2018 09:20:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---87-verejna-vyhlaska-c-182018<![CDATA[Oznam Daňový úrad Trnava]]>http://www.obeckuklov.sk/---97-oznam-danovy-urad-trnavaWed, 13 Mar 2019 11:45:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---97-oznam-danovy-urad-trnava<![CDATA[Domáca zabíjačka]]>http://www.obeckuklov.sk/---99-domaca-zabijackaWed, 13 Mar 2019 13:35:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---99-domaca-zabijacka<![CDATA[Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania]]>http://www.obeckuklov.sk/---110-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-jednaniaFri, 26 Jul 2019 13:00:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---110-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-jednania<![CDATA[Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 -2020]]>http://www.obeckuklov.sk/---114-oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-zonfp-opatreni-prv-sr-2014--2020Wed, 21 Aug 2019 07:58:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---114-oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-zonfp-opatreni-prv-sr-2014--2020<![CDATA[R o z h o d n u t i e o umiestnení stavby „„Borský Svätý Jur – výstavba novej elektrickej stanice“ na pozemkoch parc. č. 5596 – register E v katastrálnom území Kuklov (lokalita Úzke)]]>http://www.obeckuklov.sk/---116-r-o-z-h-o-d-n-u-t-i-e--o-umiestneni-stavby--borsky-svaty-jur--vystavba-novej-elektrickej-stanice--na-pozemkoch-parc-c-5596--register-e-v-katastralnom-uzemi-kuklov-lokalita-zkeTue, 22 Oct 2019 13:27:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---116-r-o-z-h-o-d-n-u-t-i-e--o-umiestneni-stavby--borsky-svaty-jur--vystavba-novej-elektrickej-stanice--na-pozemkoch-parc-c-5596--register-e-v-katastralnom-uzemi-kuklov-lokalita-zke<![CDATA[Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania]]>http://www.obeckuklov.sk/---120-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-jednaniaThu, 19 Dec 2019 10:56:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---120-oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-ustneho-jednania<![CDATA[Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2020]]>http://www.obeckuklov.sk/---42-rozpis-zvozu-separovaneho-odpadu-pre-rok-2020Mon, 19 Dec 2016 08:46:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---42-rozpis-zvozu-separovaneho-odpadu-pre-rok-2020<![CDATA[Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2020]]>http://www.obeckuklov.sk/---43-rozpis-zvozu-komunalneho-odpadu-v-obci-kuklov-pre-rok-2020Mon, 19 Dec 2016 08:48:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---43-rozpis-zvozu-komunalneho-odpadu-v-obci-kuklov-pre-rok-2020<![CDATA[Rozhodnutie o umiestnení stavby"SA-A1_ Kuklov - Šaštín- Dojč 9]]>http://www.obeckuklov.sk/---123-rozhodnutie-o-umiestneni-stavbysa-a1-kuklov---sastin--dojc-9Thu, 30 Jan 2020 08:46:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---123-rozhodnutie-o-umiestneni-stavbysa-a1-kuklov---sastin--dojc-9<![CDATA[Zverejnenie informácie]]>http://www.obeckuklov.sk/---125-zverejnenie-informacieFri, 14 Feb 2020 09:31:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---125-zverejnenie-informacie<![CDATA[Obecný úrad – fungovanie v obmedzenom režime – do odvolania]]>http://www.obeckuklov.sk/---130-obecny-urad--fungovanie-v-obmedzenom-rezime----do-odvolaniaMon, 16 Mar 2020 15:34:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---130-obecny-urad--fungovanie-v-obmedzenom-rezime----do-odvolania<![CDATA[Opatrenie - Pohrebné obrady - COVID 19]]>http://www.obeckuklov.sk/---131-opatrenie---pohrebne-obrady---covid-19Fri, 27 Mar 2020 22:06:00 +0100http://www.obeckuklov.sk/---131-opatrenie---pohrebne-obrady---covid-19<![CDATA[Zápis detí do 1 ročníka 15.04.2020 Kuklov]]>http://www.obeckuklov.sk/---132-zapis-deti-do-1-rocnika--15042020-kuklovMon, 30 Mar 2020 14:50:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---132-zapis-deti-do-1-rocnika--15042020-kuklov<![CDATA[ORHaZZ Senica - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov]]>http://www.obeckuklov.sk/---133-orhazz-senica---vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-poziarovTue, 14 Apr 2020 20:11:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---133-orhazz-senica---vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-poziarov<![CDATA[Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo ]]>http://www.obeckuklov.sk/---70-pozvanka---obecne-zastupitelstvo-Thu, 20 Jun 2019 09:44:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---70-pozvanka---obecne-zastupitelstvo-<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obeckuklov.sk/---134-verejna-vyhlaskaThu, 14 May 2020 15:55:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---134-verejna-vyhlaska<![CDATA[Rozhodnutie o obnovení prevádzky ZŠ a MŠ v Kuklove]]>http://www.obeckuklov.sk/---135-rozhodnutie-o-obnoveni-prevadzky-zs-a-ms-v-kukloveMon, 25 May 2020 16:13:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---135-rozhodnutie-o-obnoveni-prevadzky-zs-a-ms-v-kuklove<![CDATA[Rozhodnutie zamestnávateľa o zrušení pracovného miesta]]>http://www.obeckuklov.sk/---136-rozhodnutie-zamestnavatela-o-zruseni-pracovneho-miestaMon, 25 May 2020 16:14:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---136-rozhodnutie-zamestnavatela-o-zruseni-pracovneho-miesta<![CDATA[OR HaZZ v Senici odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov]]>http://www.obeckuklov.sk/---137-or-hazz-v-senici-odvolava-cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziarovMon, 25 May 2020 16:20:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---137-or-hazz-v-senici-odvolava-cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziarov<![CDATA[Verejná vyhláška - OÚ Senica katastrálny odbor Mucha Pavol]]>http://www.obeckuklov.sk/---138-verejna-vyhlaska---o-senica-katastralny-odbor--mucha-pavolThu, 18 Jun 2020 11:15:00 +0200http://www.obeckuklov.sk/---138-verejna-vyhlaska---o-senica-katastralny-odbor--mucha-pavol