zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

VOĽBY 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. novembra 2019 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať

v sobotu 29. februára 2020.

___________________________________________________________________________________________________

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. októbra  2019 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať

v sobotu 4. apríla 2020.

V obci Kuklov sa bude voliť starosta obce.

__________________________________________________________________________________

Zoznam aktualít

Naša vianočná dedina
Pozvánka na nultý ročník Našej vianočnej dediny
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 10.12.2019
R o z h o d n u t i e o umiestnení stavby „„Borský Svätý Jur – výstavba novej elektrickej stanice“ na pozemkoch parc. č. 5596 – register E v katastrálnom území Kuklov (lokalita Úzke)
Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2019
Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2019
Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 -2020
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Domáca zabíjačka
1 2 3 [>]

Naša vianočná dedina

Pozývame Vás na kultúrno-spoločenskú akciu

„NAŠA VIANOČNÁ DEDINA“

ktorá sa uskutoční dňa

14.12.2019

v Kultúrnom dome v Kuklove.


13.00 hod. Otvorenie malých vianočných trhov

13.30 hod.  Kultúrny program:

Vystúpenie detí MŠ Kuklov

DNS Poměnka Tvrdonice

DFS Nádej Kuklov –Smolinské

Tanečná skupina Flash Taps Cloggers Pernek

Vystúpenie žiakov ZŠ Kuklov

Bratislavskí muzikanti


Čertovsky dobrá zábava s Mikulášom,

čertom a anjelom


Predajné stánky handmade

Občerstvenie – cigánska pečienka, langoše, kapustnica,

klobása, punč, varené víno,...


Tešíme sa na Vašu návštevu.

Obec Kuklov

Sponzori akcie: Distribútor TCPSF (Pedro) CZ., COOP Jednota Senica

Novinky: