zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2019

              Rozpis zvozu komunálneho odpadu

                      v obci Kuklov pre rok 2019

 

Dátum

Deň

Interval zvozu 2x mesačne

04.012019

Piatok

X

17.01.2019

Štvrtok

X

31.01.2019

Štvrtok

X

14.02.2019

Štvrtok

X

28.02.2019

Štvrtok

X

14.03.2019

Štvrtok

X

28.03.2019

Štvrtok

X

11.04.2019

Štvrtok

X

26.04.2019

Piatok

X

10.05.2019

Piatok

X

23.05.2019

Štvrtok

X

06.06.2018

Štvrtok

X

20.06.2019

Štvrtok

X

04.07.2019

Štvrtok

X

18.07.2019

Štvrtok

X

01.08.2019

Štvrtok

X

15.08.2019

Štvrtok

X

30.08.2019

Piatok

X

12.09.2019

Štvrtok

X

26.09.2019

Štvrtok

X

10.10.2019

Štvrtok

X

24.10.2019

Štvrtok

X

07.11.2019

Štvrtok

X

21.11.2019

Štvrtok

X

05.12.2019

Štvrtok

X

19.12.2019

Štvrtok

X

Zoznam aktualít

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2019
Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2019
Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 -2020
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 22.08.2019 o 15.00 hodine
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Domáca zabíjačka
Oznam Daňový úrad Trnava
Verejná vyhláška č. 18/2018
Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou - Komunitné centrum - Kuklov
Výzva na predloženie cenovej ponuky - služby externého projektového manažmetnu
1 2 3 [>]