zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

VOĽBY 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. novembra 2019 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať

v sobotu 29. februára 2020.

___________________________________________________________________________________________________

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. októbra  2019 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať

v sobotu 4. apríla 2020.

V obci Kuklov sa bude voliť starosta obce.

__________________________________________________________________________________

Zoznam aktualít

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 07.11.2019 o 18,00 hod na obecnom úrade
R o z h o d n u t i e o umiestnení stavby „„Borský Svätý Jur – výstavba novej elektrickej stanice“ na pozemkoch parc. č. 5596 – register E v katastrálnom území Kuklov (lokalita Úzke)
Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2019
Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2019
Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 -2020
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Domáca zabíjačka
Oznam Daňový úrad Trnava
1 2 3 [>]

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2019

              Rozpis zvozu komunálneho odpadu

                      v obci Kuklov pre rok 2019

 

Dátum

Deň

Interval zvozu 2x mesačne

04.012019

Piatok

X

17.01.2019

Štvrtok

X

31.01.2019

Štvrtok

X

14.02.2019

Štvrtok

X

28.02.2019

Štvrtok

X

14.03.2019

Štvrtok

X

28.03.2019

Štvrtok

X

11.04.2019

Štvrtok

X

26.04.2019

Piatok

X

10.05.2019

Piatok

X

23.05.2019

Štvrtok

X

06.06.2018

Štvrtok

X

20.06.2019

Štvrtok

X

04.07.2019

Štvrtok

X

18.07.2019

Štvrtok

X

01.08.2019

Štvrtok

X

15.08.2019

Štvrtok

X

30.08.2019

Piatok

X

12.09.2019

Štvrtok

X

26.09.2019

Štvrtok

X

10.10.2019

Štvrtok

X

24.10.2019

Štvrtok

X

07.11.2019

Štvrtok

X

21.11.2019

Štvrtok

X

05.12.2019

Štvrtok

X

19.12.2019

Štvrtok

X

Novinky: