zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

VOĽBY 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. novembra 2019 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať

v sobotu 29. februára 2020.

___________________________________________________________________________________________________

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. októbra  2019 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať

v sobotu 4. apríla 2020.

V obci Kuklov sa bude voliť starosta obce.

__________________________________________________________________________________

Zoznam aktualít

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2020
Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2020
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 10.12.2019
R o z h o d n u t i e o umiestnení stavby „„Borský Svätý Jur – výstavba novej elektrickej stanice“ na pozemkoch parc. č. 5596 – register E v katastrálnom území Kuklov (lokalita Úzke)
Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 -2020
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Domáca zabíjačka
1 2 3 [>]

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2020

              Rozpis zvozu komunálneho odpadu

                      v obci Kuklov pre rok 2020

 

Dátum

Deň

Interval zvozu 2x mesačne

03.01.2020

Piatok

X

16.01.2020

Štvrtok

X

30.01.2020

Štvrtok

X

13.02.2020

Štvrtok

X

27.02.2020

Štvrtok

X

12.03.2020

Štvrtok

X

26.03.2020

Štvrtok

X

09.04.2020

Štvrtok

X

23.04.2020

Štvrtok

X

07.05.2020

Štvrtok

X

21.05.2020

Štvrtok

X

04.06.2020

Štvrtok

X

18.06.2020

Štvrtok

X

02.07.2020

Štvrtok

X

16.07.2020

Štvrtok

X

30.07.2020

Štvrtok

X

13.08.2020

Štvrtok

X

27.08.2020

Piatok

X

10.09.2020

Štvrtok

X

24.09.2020

Štvrtok

X

08.10.2020

Štvrtok

X

22.10.2020

Štvrtok

X

05.11.2020

Štvrtok

X

03.12.2020

Štvrtok

X

17.12.2020

Štvrtok

X

 

 

 

 

 

 


   

Oznámenie o vyhlásení dvoch Výziev na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

MAS Záhorie, o.z. oznamuje potenciálnym žiadateľom, že vyhlásila:

A) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

B) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov


Novinky: