zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Informácie k epidémii ochorenia COVID-19

VOĽBY 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. októbra  2019 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať

v sobotu 3. októbra 2020 .

 

(rozhodnutie predsedu NR SR č. 57/2020 Z.z.)

V obci Kuklov sa bude voliť starosta obce.

__________________________________________________________________________________

Zoznam aktualít

Zápis detí do 1 ročníka 15.04.2020 Kuklov
Opatrenie - Pohrebné obrady - COVID 19
Obecný úrad – fungovanie v obmedzenom režime – do odvolania
Zverejnenie informácie
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo
Rozhodnutie o umiestnení stavby"SA-A1_ Kuklov - Šaštín- Dojč 9
Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2020
Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2020
1 2 3 4 [>]

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

 

 

Zástupca starostu obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kuklov,

ktoré sa bude konať dňa

 

20. februára 2020 – štvrtok o 18, 00 hodine na obecnom úrade.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Návrh dodatku k VZN č. 2/2016 o odpadoch – o zriadení zberného miesta na spätný zber pneumatík
  4. Informácie o vyhlásených výzvach
  5. Prerokovanie žiadostí občanov
  6. Informácie zo zasadnutia Valného zhromaždenia MAS Záhorie, o. z. a Klubu starostov okresu Senica
  7. Plán kultúrnych podujatí
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

 

 

 

 

 S pozdravom

 

                                                                                                                  Iveta Holková

                                                                                                                zástupca starostu


   

Oznámenie o vyhlásení dvoch Výziev na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

MAS Záhorie, o.z. oznamuje potenciálnym žiadateľom, že vyhlásila:

A) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

B) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov


Novinky:

Zápis detí do 1 ročníka 15.04.2020 Kuklov
Zápis detí do 1.ročníka 15.04.2020 Kuklov.pdf Z&...
[čítaj viac]
Opatrenie - Pohrebné obrady - COVID 19
Opatrenie - Pohrebné obrady - COVID 19.jpg ...
[čítaj viac]
Obecný úrad – fungovanie v obmedzenom režime – do odvolania
 Obecný úrad – fungovanie v obmedzenom režime ...
[čítaj viac]
Zverejnenie informácie
 V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2...
[čítaj viac]
Rozhodnutie o umiestnení stavby"SA-A1_ Kuklov - Šaštín- Dojč 9
Rozhodnutie o umiestnení stavby "SA_A1_Kuklov_Šašt&...
[čítaj viac]
1