zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 22.08.2019 o 15.00 hodine

Obec Kuklov

Obecný úrad,  908 78  Kuklov

 

V Kuklove, 14.08.2019

 

     Zástupca starostu obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kuklov, ktoré sa bude konať dňa                                                                                                                           

                                                22. augusta 2019 – štvrtok o 15, 00 hodine

                                                                     na obecnom úrade

 

 

 

           

 

Iveta Holková

zástupca starosta obce

Zoznam aktualít

Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 -2020
Deň mesta s remeselným jarmokom Šaštín - Stráže 01.09.2019
Deň rodiny - 31.08.2019 Šaštín - Stráže
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 22.08.2019 o 15.00 hodine
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania
Výberové konanie - učiteľ MŠ do 26.07.2019
Pracovná ponuka
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - OR PZaZZ v Senic od 03.07.2019
Výberové konanie - učiteľ MŠ
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - OR PZaZZ v Senici
1 2 3 4 [>]