zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 10.04..2019 o 18.00 hodine

Obec Kuklov

Obecný úrad,  908 78  Kuklov

 

V Kuklove, 04.04.2019

 

 

Program:

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Prevod vlastníctva obce, pozemky C - p.č. 869/17 a C - p.č. 869/39

4. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

5. Poskytnutie dotácii organizáciám pôsobiacim v obci z rozpočtu obce Kuklov na rok 2019

6. Žiadosť o jednorazový príspevok Barbora Danielová

7. Informácia starostu o činnosti obecného úradu

8. Diskusia.

9. Záver.

 

 

 

 

                                                          

           

 

           

 

Mgr. Dušan Hric, v.r.

starosta obce

 

 

 

Zoznam aktualít

Stavanie máje v Kuklove
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - OR PZaZZ v Senici
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 10.04..2019 o 18.00 hodine
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 314
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Domáca zabíjačka
Zápis do 1 ročníka
Oznam Daňový úrad Trnava
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
Oznam výrub drevín Čáry
1 2 3 4 [>]