zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou - Komunitné centrum - Kuklov

 

Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou - Komunitné centrum  Kuklov.pdf

 

Výkaz výmer - KC-Kuklov-elektroinštalácia.XLS

Výkaz výmer - KC Kuklov - prípojka elektro.XLS

Výkaz výmer - KC Kuklov - prípojka vody.XLS

Výkaz výmner - KC Kuklov - stavebné.XLS

Výkaz výmer - KC Kuklov - ústredné kúrenie .XLS

Výkaz výmer - KC Kuklov - zdravotechnika .XLS

 

Projektová dokumentácia-a11.pdf

Projektová dokumentácia-a12.pdf

Projektová dokumentácia-a13.pdf

Projektová dokumentácia-a14.pdf

Projektová dokumentácia-a15.pdf

Projektová dokumentácia-a16.pdf

Projektová dokumentácia-a17.pdf

Projektová dokumentácia-uk11.pdf

Projektová dokumentácia-uk12.pdf

Projektová dokumentácia-z11.pdf

Projektová dokumentácia-z12.pdf

Projektová dokumentácia-z13.pdf

 

Technická správa --SS.pdf

Technická správa -STS.pdf

Technická správa TS.pdf

Zoznam aktualít

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - výrobná hala
Výberové konanie - učiteľ MŠ do 26.07.2019
Pracovná ponuka
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - OR PZaZZ v Senic od 03.07.2019
Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 26.06.2019 o 18.00 hodine
Výberové konanie - učiteľ MŠ
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - OR PZaZZ v Senici
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 314
Domáca zabíjačka
Oznam Daňový úrad Trnava
1 2 3 [>]